SDG Könyvesbolt

Szeretettel köszöntjük a Soli Deo Gloria Reformált Baptista Gyülekezet Könyvesboltjában!

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az sdgkonyvesbolt.unas.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: Soli Deo Gloria - Reformált Baptista Gyülekezet

Székhely: 1162 Budapest, Temesvári utca 33.

Levelezési cím: 1162 Budapest, Temesvári utca 33.

Üzlethelyiség címe: 1162 Budapest, Temesvári utca 33.

Cégjegyzékszám: 15572

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék

Adószám: 18618365-1-42

Számlavezető pénzintézet: K&H

Számlaszám: 10402283-50526767-50701005

IBAN számlaszám: HU08104022835052676750701005

E-mail cím: reformaltbaptista@gmail.com ; sdgkonyvesbolt@gmail.com

3. A honlapon folytatott tevékenység

A Soli Deo Gloria - Reformált Baptista Gyülekezet, mint Szolgáltató online könyvesboltot üzemeltet SDG Könyvesbolt néven az sdgkonyvesbolt.unas.hu címen.

A könyvesbolt elsősorban a Gyülekezet saját kiadású könyveit árusítja. A könyvesboltnak üzlete nincsen, azonban a könyvek személyesen megtekinthetők előzetes egyeztetés után a Gyülekezet istentiszteleti alkalmait követően.

A Gyülekezet címe: 1083 Budapest, Szigony utca 8.

Az istentiszteleti alkalmak időpontjai a www.reformaltbaptista.hu weblapon tekinthetőek meg.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.  

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A kiválasztott Kiadvány(ok) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendő(k). A kiválasztott Kiadvány(ok) mellett feltüntetett ár(ak) bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.

Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, szállítási cím, valamint ha ettől eltérő a számlázási cím. Emailcímét és telefonszámát a kézbesítő cég általi kézbesítés megkönnyítése céljából kérjük el. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben tévesen adja meg a megrendelésben kért személyes adatait, úgy a Szolgáltató nem tudja teljesíteni a megrendelést, a Kiadvány(oka)t nem tudja a Felhasználó részére kézbesíteni. A Szolgáltató a tévesen megadott személyes adatokból fakadóan a teljesítés késedelme, meghiúsulása miatt a vásárlót ért kárért nem tartozik felelősséggel.

Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.

 

Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot.

A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését.

Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait és állapotát követheti nyomon.

 

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

A megrendelés sikeres leadásán túl a vételár Felhasználó/ Vásárló általi megfizetése együttesen jelenti a Szolgáltató szerződéses ajánlatának az elfogadását. A felek között a kiadvány(ok) megvásárlására irányuló adásvételi szerződés a vételár vásárló általi megfizetésével jön létre. A Szolgáltató az így létrejött szerződés alapján válik kötelessé a megrendelt kiadvány(ok)nak a vásárló részére történő megküldésére. Ha a fizetési módok pont alatt jelzett határidőn belül nem történik meg a vételár megfizetése, úgy a Szolgáltató a megrendelés sikeres leadásától számított 30 napon belül szabadul az ajánlati kötöttsége alól, az adásvételi szerződés nem jön létre a Szolgáltató és Felhasználó/Vásárló között.

A jelen ÁSZF-nek a megrendeléssel történő elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szolgáltató megkeresheti Önt emailben, telefonon, hogy ezzel elősegítse a megrendelésben vállalt fizetési kötelezettsége teljesítését, az adásvételi szerződés létrejöttét.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató papír alapú számlát állít ki, amelyet a rendelés teljesítésével a megrendelt termékekkel együtt a csomagban küld el a Felhasználó részére.

5.6. Fizetés

5.6.1. Előre utalás

Előre utalás esetén a megrendelést az összeg bankszámlánkra való beérkezése után postázzuk.

Bankszámlaadatok:
Név: Soli Deo Gloria Reformált Baptista Gyülekezet
Bank: K&H
Bankszámlaszám: 10402283-50526767-50701005
Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel a megrendelés számot!

5.6.2. Utánvét

Szállítási módonként eltérő lehet. 290 Ft-tól - 920 Ft-ig változhat.

5.6.3. Készpénzzel a helyszínen

Személyes átvétel esetén készpénzzel is kiegyenlítheti megrendelését. Bankkártyát nem tudunk elfogadni. Személyes átvétel a Gyülekezet istentiszteleti alkalmai után (lásd www.reformaltbaptista.hu), azonban minden esetben előzetes egyeztetés szükséges!

 

5.7. Átvételi lehetőséges, Szállítás

Azon átvételi lehetőségek, szállítási módok a felsorolása, amelyet a honlap biztosít és ezek részletes bemutatása. Például:

5.7.1. Személyes átvétel

Személyes átvételre van lehetőség a Reformált Baptista Gyülekezet istentiszteletei után. MINDEN ESETBEN ELŐZETES EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES az elérhetőségeink egyikén keresztül (sdgkonyvesbolt@gmail.com )

A Gyülekezet istentiszteleteit és címét lásd: http://www.reformaltbaptista.hu/

Személyes átvétel esetén szállítási költséget nem számítunk fel.

5.7.2. Csomagszállítási lehetőségek

1. Postakész levélben házhozszállítással (kisebb mennyiségű/méretű kiadványokat)

Kisebb kiadványok megrendelése esetén választható lehetőség:(az alábbi mérethatárokon belül: kb.: 22cmx15cmx1,5cm vagy 20cm x 14,5 cm x 2cm)

Postakész termékcsaláddal, levélkénk tudjuk feladni:
- Közepes méretű postakész borítékban - 460 Ft
- Közepes méretű ajánlott postakész borítékban - 945 Ft

(Nincs utánvételi lehetőség)

(Forrás: https://www.posta.hu/static/internet/download/Lapdijszabas-Hun_2021.pdf)

2. MPL Postacsomagként házhozszállítással (nagyobb méretű, mennyiségű kiadványok megrendelése esetén)

Egyetemes csomagszolgáltatás MPL postacsomag alapdíjak
2 kg-ig 1735 Ft
5 kg-ig 1965 Ft
10 kg-ig 2085 Ft
20 kg-ig 2315 Ft

(Nincs utánvételi lehetőség)

(Forrás: https://www.posta.hu/static/internet/download/Lapdijszabas-Hun_2021.pdf)

3. Postai Csomagautomatába 2 kg-ig- 945 Ft
5 kg-ig - 1085 Ft
10 kg-ig 1085 Ft
20 kg-ig - 1415 Ft

Mi az a csomagautomata? Hogyan működik? https://www.posta.hu/csomagautomata

Csomagautomaták Magyarországon: https://www.posta.hu/szolgaltatasok/szolgaltataskereso?selectedPostTypes=postamachine
 
Az utánvétkezelés az alábbi árakon érhető el:
50.000 Ft-ig – 650 Ft
50.001-100 000 Ft-ig - 920 Ft

 

4.PostaPontra
2 kg-ig - 1405 Ft
5 kg-ig – 1570 Ft
10 kg-ig – 1700 Ft
20 kg-ig – 2280 Ft

Mi az a PostaPont ? https://www.posta.hu/postapont

Elérhető PostaPontok Magyarországon: https://www.posta.hu/szolgaltatasok/szolgaltataskereso?selectedPostTypes=postapoint


Az utánvétkezelés az alábbi árakon érhető el:
50.000 Ft-ig – 650 Ft
50.001-100 000 Ft-ig - 920 Ft

5.  Foxposttal házhozszállítással

Maximális méret (Max.súly ) - Házhozszállítás esetén
4.5 cm x 36 cm x 53 cm
(beltéri automaták)
8.5 cm x 19 cm x 61 cm
(kültéri automaták) * (XS)     (5 kg) _________1599 Ft
11,5 cm x 36 cm x 61 cm (S) (15 kg) ________1599 Ft
19,5 cm x 36 cm x 61 cm (M) (25 kg) _______2199 Ft
37,5 cm x 36 cm x 61 cm (L)(25 kg)_________2899 Ft
60 cm x 36 cm x 61 cm (XL) (25 kg)_________2899 Ft

Utánvétel:
5 - 10000 Ft-ig - 290 Ft
10001 - 30000 Ft-ig - 340 Ft

Foxpost automaták elérhetősége országszerte: https://foxpost.hu/csomagautomatak
Forrás: https://foxpost.hu/araink

 

6. Foxpost Automatába
Maximális méret (Max.súly )__ Automatából automatába küldés
4.5 cm x 36 cm x 53 cm
(beltéri automaták)
8.5 cm x 19 cm x 61 cm
(kültéri automaták) * (XS) (5 kg) __________ 899 Ft
11,5 cm x 36 cm x 61 cm (S) (15 kg) _______899 Ft
19,5 cm x 36 cm x 61 cm (M) (25 kg) _______999 Ft
37,5 cm x 36 cm x 61 cm (L)(25 kg)_________1499 Ft
60 cm x 36 cm x 61 cm (XL) (25 kg)_________2099 Ft


Utánvétel:
5 - 10000 Ft-ig - 290 Ft
10001 - 30000 Ft-ig - 340 Ft

Foxpost automaták elérhetősége országszerte - https://foxpost.hu/csomagautomatak

Mi az a Foxpost? https://www.vaterafutar.hu/vateracsomagpont/foxpost/automata
Forrás: https://foxpost.hu/araink

 

 

Szállítási határidő: szállítási módtól függően 3-5 munkanap

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

 

A jelen ÁSZF alapján a sdgkonyvesbolt.unas.hu weboldalon keresztül leadott megrendelések teljesítésétől a vásárló a megrendelés sikeres leadásának a weboldal által visszaigazolt napját követően indokolás nélkül elállhat.

Az elállási határidő a megrendelés vásárló általi kézhezvételének napjától számított 14 nap.

A vásárlónak kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell.

A vásárló írásban, emailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ÁSZF “Cégadatok” fejezetében rögzített emailcímre kell megküldeni a fenti határidőn belül.

Az elállási nyilatkozatban kifejezetten nyilatkozni kell arról, hogy a vásárló gyakorolni kívánja jogszabályban foglalt elállási jogát a vásárlással kapcsolatban. Ezen kívül a nyilatkozatban meg kell jelölni a (i) vásárlás időpontját (a Szolgáltató visszaigazoló emailjében foglaltak szerint), a (ii) megrendelés átvételének napját, ahonnan az elállási határidőt kell számítani, a (iiii) vásárló nevét, (iv) címét és a (v) megrendelés számát.

Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a Szolgáltató nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vásárlóra vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Elállás esetén a vásárló köteles, a visszaküldésre kerülő kiadvány(ok) biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként az elállási joga gyakorlásától számított 14 napon belül visszaküldeni a Szolgáltató részére. A visszaküldés költségeit a vásárló viseli. Elállás esetén a vásárló a Kiadvánnyal együtt a vonatkozó számlát is köteles visszaküldeni a Szolgáltató részére.

Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 14 napon belül a Kiadó a vásárló által a részére kifizetett összeget – a megfizetéssel azonos módon – visszatéríti a vásárlónak, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött Kiadványt sértetlen állapotban megkapta. A Szolgáltató jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött Kiadvány nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

  Elállási nyilatkozatminta

  (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

   

  Címzett:

  Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

   

  Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

   

  A fogyasztó(k) neve: 

  A fogyasztó(k) címe:

   

  A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

  Kelt:

  7. Szavatosság

  7.1. Kellékszavatosság

   

  A Szolgáltatót a Polgári törvénykönyvben foglalt kellékszavatossági kötelezettség terheli, amennyiben a megrendelés teljesítése keretében hibás Kiadvány(oka)t küld meg a vásárlónak.

  Tekintettel a Kiadvány(ok) terméksajátosságaira, szavatossági igényként kijavítást nem, csak kicserélést vagy árleszállítást kérhet a vásárló, vagy a vásárlástól elállhat.

  Szintén a Kiadvány(ok) jellegére tekintettel a Polgári törvénykönyv szerinti termékszavatossági igény nem értelmezhető. Szavatossági igénye érvényesítése céljából a Kiadóval a “Cégadatok”-nál rögzített elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot.

  A szavatossági jog egyebekben a Polgári törvénykönyv szabályai szerint illeti meg a vásárlót.

   

  7.2. Szavatossági igények érvényesítése

  A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

  Név: Soli Deo Gloria - Reformált Baptista Gyülekezet

  Levelezési cím: 1162 Budapest, Temesvári utca 33

  E-mail cím: sdgkonyvesbolt@gmail.com 

  8. Jogérvényesítési lehetőségek

  8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

  A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

  Név: Soli Deo Gloria - Reformált Baptista Gyülekezet

  Levelezési cím: 1162 Budapest, Temesvári utca 33

  E-mail cím: sdgkonyvesbolt@gmail.com 

  A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

  A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

  A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

  Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

  A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

  A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

  A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

  8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

  Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése,
  • Bírósági eljárás kezdeményezése

  A Szolgáltató illetékességi körében eljáró békéltető testület elérhetősége:

  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

  Telefon: 06-1-488-2131

  Fax: 06-1-488-2186

  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

  9.1. ÁSZF, árak módosítása

  A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

  9.2. Technikai korlátok

  A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

  9.3. Adatvédelmi szabályzat

  A szolgáltató a honlap használata és a megrendelés folyamata során tudomására jutott adatokat harmadik személyeknek semmilyen körülmények között nem adja át.

   

  Hatályos: 2021. március 1-től visszavonásig és/vagy módosításáig.

  Adatkezelési tájékoztató
  A SOLI DEO GLORIA – REFORMÁLT BAPTISTA GYÜLEKEZET KÖNYVESBOLT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

   

  Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Tájékoztatót!

  A jelen Tájékoztató a  https://sdgkonyvesbolt.unas.hu/ weboldal (“Honlap”) használata, olvasása, a Honlapon történő regisztráció és a Honlapon történő vásárlás során a Honlapot üzemeltető Soli Deo Gloria Reformált Baptista Gyülekezet által folytatott adatkezelési tevékenységeket és az azzal kapcsolatos tájékoztatásokat rögzíti.

  1. A Tájékoztató célja

  A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Soli Deo Gloria – Reformált Baptista Gyülekezet Könyvesbolt („SDG - Könyvesbolt”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az SDG - Könyvesbolt adatvédelmi és adatkezelési politikáját és tájékoztatást nyújtson az érintetteknek a https://sdgkonyvesbolt.unas.hu/ weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekről.

  2. Alapfogalmak

  Az adatkezelés alapfogalmait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről határozza meg részletesen.

  Jelen Tájékoztató értelmezése során lényeges alapfogalmak:

   

  2.1. Adatkezelő: az, aki az érintett adatai kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

   

  https://sdgkonyvesbolt.unas.hu oldalon folytatott webáruházi értékesítés esetén annak üzemeltetője; (azaz, aki magát a szolgáltatást végzi):

  Adatkezelő: Soli Deo Gloria – Reformált Baptista Gyülekezet Könyvesbolt
  rövidített neve: SDG – Könyvesbolt

  Székhely: 1162 Budapest, Temesvári utca 33.

  Levelezési cím: 1162 Budapest, Temesvári utca 33.

  Üzlethelyiség címe: 1162 Budapest, Temesvári utca 33.

  Cégjegyzékszám: 15572

  Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék

  Adószám: 18618365-1-42

  Számlavezető pénzintézet: K&H

  Számlaszám: 10402283-50526767-50701005

  IBAN számlaszám: HU08104022835052676750701005

  E-mail cím: sdgkonyvesbolt@gmail.com 

   

  2.2. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik (részletesen meghatározva GDPR 4. cikk 9. pontjában).

   

  2.3. Érintett: az adatkezelés során az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatait kezelik.

   

  Természetes személy: élő ember, aki személyiségi jogok – például a személyes adatok védelméhez fűződő jog – jogosultja lehet;

  Jelen Tájékoztató alapján folytatott adatkezelés esetén az a természetes személy, aki a SDG - Könyvesbolt honlapján (https://sdgkonyvesbolt.unas.hu) működő Webáruházat használja; azt meglátogatja, azon regisztrál, vagy a honlapon regisztráció nélkül vásárol (továbbiakban: „Felhasználó”).

   

  2.4. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, elérhetőségi és lakcímadata, bármilyen azonosító jele, legyen az hatóság vagy a SDG - Könyvesbolt által létrehozott azonosító, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

   

  2.5. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így ebbe a körbe tartozik különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése nyilvános vagy nem nyilvános adatbázisból, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása).

   

  2.6. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásakor alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől.

   

  2.7. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a SDG – Könyvesbolttal kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi.

   

  2.8. Webáruház: a SDG - Könyvesbolt honlapján ( https://sdgkonyvesbolt.unas.hu ) üzemeltetett internetes áruház (továbbiakban: „Webáruház”).

   

  2.9. Adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

   

  2.10. Hozzájárulás: az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

   

  2.11. Profilalkotás: a személyes adatok automatizált kezelése, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők (például személyes preferenciák, érdeklődési kör) értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére használják.

   

  2.12. Tiltakozás: az érintett bármilyen formában (például szóban, írásban, vagy e-mailben) kifejezett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja a SDG - Könyvesboltnál, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

   

  Jelen Tájékoztató alapján folytatott adatkezelésekre a magyar jogszabályok és Magyarországon kötelezően alkalmazandó uniós jogszabályok (pl. a GDPR) rendelkezései figyelembevételével kerül sor.

   

  Jogszabályi hivatkozások:

  Ektv.

  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint

  az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

  egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

  Fogy.véd. tv.

  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

  Grt.

  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről

  és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

  GDPR

  Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete

  a természetes személyeknek a személyes adatok

  kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen

  adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

  hatályon kívül helyezéséről

  Infotv.

  Az információs önrendelkezési jogról és az

  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

  Postatv.”

  A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény

  Számv. tv.

  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

  3. Az adatkezelés célja

  Az Adatkezelés célja a Webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a Webáruházban a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

  Adatkezelésre kerül sor különösen az alábbi célokból:

  • Regisztráció és bejelentkezés;
  • Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés;
  • Hírlevél-feliratkozás/küldés
  • Panaszkezelés
  • Kapcsolatfelvételi űrlap használata;
  • Cookie-k használata
  4. Általános rendelkezések

  Felelősség a megadott személyes adatok megfelelőségéért

  A SDG - Könyvesbolt a neki megadott személyes adatok helyességét nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

  A SDG - Könyvesbolt felhívja a Felhasználók figyelmét arra is, hogy az adatok naprakészen tartásában működjenek közre. Így például ha a Felhasználó a már korábban megadott kézbesítési cím változását nem jelezte egy további rendelésnél, és a megrendelt termék szállítása a téves címre történik, a téves szállításból eredő bárminemű kárért, így a szállítás költségeiért a Felhasználó felel.

  A személyes adatok módosítására a regisztrált fiókba történt „Belépés”-t követően az „Adataim” menüben van lehetőség. Adatok törlése iránti igény a regisztrációban szereplő e-mail címről vagy telefonszámról indított megkeresésben közölhető.

  Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

  A SDG - Könyvesbolt felhívja a részére adatot közlők figyelmét arra is, hogy ha nem saját személyes adataikat (pl. a vásárlótól eltérő címzett, megajándékozott szállítási adatai) adják meg, az adatközlő kötelessége az adatközlés jogalapjának (pl. érintett hozzájárulásának beszerzése) biztosítása. Mindaddig, amíg nem merül fel kétség a jogosultság tekintetében, a SDG - Könyvesbolt vélelmezi, hogy

  • ha a Felhasználó teljesítési címként a Felhasználótól eltérő (harmadik) személy adatait adja meg, az ehhez szükséges jogalappal (pl. hozzájárulással) rendelkezik;
  • ha a megrendelt termék személyes átvételkor a Felhasználótól eltérő (harmadik) személy jelentkezik a megrendelt termék átvételére a Felhasználó ezen harmadik személyt a termék átvételére feljogosította.

  Fentiek nem érintik a SDG - Könyvesbolt jogát arra, hogy az esettől függően a jogosultság megfelelő igazolását kérje, az ennek során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a megrendelt termékre vonatkozó szerződéshez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezelje.

  Személyes adatok kezelése

  A SDG - Könyvesbolt a megadott személyes adatokat a Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel.

  Hacsak jogszabály, vagy jelen Tájékoztató másként nem rendeli, a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől a lehető legrövidebb időn belül. Hacsak jogszabály ezt kifejezetten ki nem zárja, jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a SDG - Könyvesbolt jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

  Jogszabály, illetve jelen Tájékoztató ellenkező rendelkezése hiányában a Felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek a SDG - Könyvesbolt, mint adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten nem kéri azok kezelésének megszüntetését.

  A SDG - Könyvesbolt bizonyos jogszabályban meghatározott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a SDG - Könyvesbolt érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén az erre jogosult harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait. A SDG - Könyvesbolt, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a SDG - Könyvesbolt nem tehető felelőssé.

  A SDG - Könyvesbolt a birtokába jutott személyes adatokat a vonatkozó – a 2. pontban részletezett – jogszabályoknak és jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen Tájékoztatóban meghatározott adattovábbítási esetek.

  Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a SDG - Könyvesbolt az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

  A SDG - Könyvesbolt a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázatok figyelembevételével, mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz és hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

  A SDG - Könyvesbolt az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  Adatkezelés technológiai okból

  A SDG - Könyvesbolt rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

  A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A SDG - Könyvesbolt biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható

  Eljárás a Webáruház üzemeltetésének átengedése esetén

  Ha a SDG - Könyvesbolt a Webáruházban található szolgáltatások üzemeltetését vagy hasznosítását részben, vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy a SDG - Könyvesbolt által kezelt személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

   

  Cookie-k és hasonló technológiák: 

  A SDG - Könyvesbolt, vagy az általa igénybe vett külső szolgáltatók a Webáruház funkcionalitásának monitorozása és folyamatos fejlesztése, a Webáruház működése során fellépő technikai problémák (pl. a böngészés lassulása, a Webáruház elérhetetlensége, adatvesztés megakadályozása többek között az online bevásárlókosarak használatakor stb.) azonosítása és kezelése, valamint a használati szokásokra (pl. a böngészés időpontja, a böngészéssel töltött időtartam, a honlap egyes részeinek megtekintésével töltött időtartam, a vásárlás/ regisztrációs folyamat megszakításának jellemző esetei, a böngészésre használt eszköz típusa [asztali számítógép, tablet, mobiltelefon stb.], a böngészés során végzett aktivitás típusai [görgetés, koppintás, kurzormozgatás], a böngésző típusa és verziószáma, az operációs rendszer típusa, a böngészés földrajzi színhelye, Felhasználó egyéni beállításainak megjegyzése, a honlap használatával kapcsolatban jelzett egyedi igények, javaslatok  stb.) jellemző és a felhasználói igényekre vonatkozó információk gyűjtésén és elemzésén keresztül a személyre szabott tartalom kiszolgálása érdekében a Felhasználó böngészésre használt eszközén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el, vagy ehhez hasonló technológiákat alkalmaz. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy olyan cookie-kat és hasonló technológiai eszközöket alkalmazzon, illetve olyan szolgáltatóktól vegyen igénybe ilyen eszközöket, amely eszközök, illetve szolgáltatók nem a Felhasználóról, mint egyénről, hanem a Webáruház látogatóinak, vásárlóinak, mint homogén csoportnak a felhasználási szokásairól gyűjtenek adatokat azáltal, hogy látogatói, vásárlói viselkedésmintákat, igényeket rögzítenek.

  A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

  A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

  - hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

  - hogyan lehet elfogadni új cookie-kat, vagy

  - hogyan lehet utasítást adni a böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

  - hogyan lehet egyéb cookie-kat kikapcsolni.

  A cookie-beállítások módosítására az alábbi linkeken találhatók további információk:

  Egyes böngészők lehetővé teszik a Felhasználó számára, hogy a „Nincs nyomonkövetés” (Do Not Track) opció bekapcsolásával megtiltsa a cookie-k és hasonló eszközök eszközök elhelyezését a böngészésre használt eszközön.

  A „privát” vagy „inkognitó” módban történő böngészés, illetve olyan bővítmények használata, mint például a Ghostery, az Unlock vagy az Adblock megakadályozhatják a cookie-k és hasonló eszközök települését a böngészésre használt eszközön.

  A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

  Ha a külső fél által a böngészésre használt eszközön elhelyezett cookie vagy hasonló technológia lehetővé teszi a Felhasználó egyedi azonosítását, a Felhasználóhoz egyedi azonosító hozzárendelését, és az adott Felhasználó által a Webáruház felkeresése során végzett tevékenységekről (pl. a böngészés időpontja, a böngészéssel töltött időtartam, a honlap egyes részeinek megtekintésével töltött időtartam, a vásárlás/ regisztrációs folyamat megszakításának jellemző esetei, a böngészésre használt eszköz típusa [asztali számítógép, tablet, mobiltelefon stb.], a böngészés során végzett aktivitás típusai [görgetés, koppintás, kurzormozgatás], a böngésző típusa és verziószáma, az operációs rendszer típusa, a böngészés földrajzi színhelye, Felhasználó egyéni beállításainak megjegyzése, a honlap használatával kapcsolatban jelzett egyedi igények, javaslatok  stb.) gyűjtött információk Felhasználóhoz kapcsolását, úgy az Adatkezelő kizárólag azt követően kezdi meg a perszonalizált adatgyűjtést és az adatok felhasználását, ha a Felhasználót az adatgyűjtésről és az összegyűjtött adatok felhasználásának céljáról előzetesen tájékoztatta és ahhoz beszerezte a Felhasználó egyértelmű hozzájárulását.  

  A Webáruház első látogatása alkalmával felugró ablakban megjelenő cookie-tájékoztatóban („Cookie-tájékoztató”) „elengedhetetlen” kategóriába sorolt sütik a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is elhelyezhetők a böngészésre használt eszközén, azonban ezek beállításai is megváltoztathatók a fent jelzett módon.

  A SDG - Könyvesbolt a Cookie-tájékoztató szerint „beállítások”, „ statisztikai” és „marketing” kategóriába sorolt cookie-kat kizárólag a Felhasználó beleegyezését követően helyezi el a böngészésre használt eszközön. A Felhasználó a hozzájárulást a Webáruház első látogatása alkalmával adja meg a felugró ablakban megjelenő Cookie-tájékoztató megismerését és elfogadásását követően. A Cookie-tájékoztató aktuális verziója a honlap „Süti beállítások” menüpontja alatt érhető el.

  Mind a hozzájárulástól független, mind pedig a hozzájáruláshoz kötött cookie-król folyamatosan frissülő tájékoztatás található a Cookie-tájékoztatóban, ahol a Felhasználónak lehetősége nyílik a cookie-beállítások megváltoztatására is az oldal alján található „Süti beállítások” menüpont alatt.

  5. Egyes adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatás

  5.1.-5.6.

  5.1. Regisztráció és bejelentkezés

  A SDG - Könyvesbolt internetes áruháza igénybe vételéhez nem kötelező felhasználói fiók használata, azonban ha a Felhasználó felhasználói fiókot hoz létre, az internetes áruház használatakor nem kell minden alkalommal elküldeni a SDG - Könyvesbolt számára személyes adatait.

  A regisztrációnál rögzítésre kerülő kötelező adatok (név, e-mail cím) célja a SDG - Könyvesbolt internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a SDG - Könyvesbolt weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

  Érintett : mindazon Felhasználó, aki a Webáruházban elérhető szolgáltatásokat a regisztrációval és bejelentkezéssel elérhető előnyökkel együtt kívánja igénybe venni.

  Adatkezelés célja : a Felhasználó adatainak rögzítése, hozzáférés megadása és kapcsolattartás a szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése céljából.

  Bejelentkezésnél további adatkezelési cél a Felhasználó azonosítása, jogosultságok, kedvezmények biztosítása, a Felhasználó ellenőrzése, adatok módosításának, törlésének biztosítása és a rendelés folyamatának egyszerűsítése.

  Kezelt adatok köre : a) kötelező megadni: név és e-mail cím, jelszó; b) opcionálisan megadható adat: névnap, születésnap. Ha a Felhasználó a regisztrációt követően terméket rendel meg, a rendszer a Felhasználó hozzájárulását követően rögzíti a szállítási és számlázási adatokat, azaz nevet és címet.

  Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja biztosítja összhangban az Ektv. tv. 13/A. § (4) bekezdésével.

  Adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig. A Felhasználó bármikor ingyenesen megszüntetheti regisztrált státuszát. Ha a Felhasználó törli regisztrációját, személyes adatai a regisztrált / bejelentkezői státuszhoz kapcsolódóan indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek.

  Bejelentkezés Facebook vagy Google fiókkal

  A Felhasználó által alkalmazott megosztási beállításokért és ezzel összefüggésben a Facebook vagy Google fiókkal történt belépés során elérhetővé tett adatok köréért a SDG - Könyvesbolt semmilyen formában sem vállal felelősséget. A SDG - Könyvesbolt hozzáfér ugyan valamennyi, a Felhasználó Facebook vagy Google fiókjában nyilvánosan elérhető adathoz, azonban közülük kizárólag az alábbi adatokat használja fel:

  • Facebook azonosító (a SDG - Könyvesbolt ezzel azonosítja a Felhasználót a Facebook felé), e-mail cím, keresztnév, vezetéknév;
  • Google fiók azonosító, név, e-mail cím.
  5.2. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

  Érintett: a Felhasználó, aki a SDG - Könyvesbolt internetes áruházát használja, és termékeket rendel a Webáruházban regisztrációval, vagy anélkül.

  Könyvkereső szolgáltatás esetén érintett az a Felhasználó, aki a Webáruházban aktuálisan nem rendelhető termékre ad le igénylést.

  Az adatkezelés célja : a Webáruházban történő megrendeléshez, vásárláshoz kapcsolódóan a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli bizonylat kiállítása, a számviteli kötelezettség teljesítése.

   

  A webáruházban a vásárlás céljából megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Felhasználóval való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját az Ektv. 13/A § (1)-(3) bekezdése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) c) és f) pontja.

  A Felhasználónak meg kell adnia személyes adatait ahhoz, hogy a kiválasztott terméket megvásárolhassa. A személyes adatok nélkül a SDG - Könyvesbolt nem tudja feldolgozni rendelését és szerződés a Felhasználóval nem jöhet létre.

  Kezelt adatok köre : rendelésszám, rendelés dátuma, időpontja, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, színe, választott fizetési, számlázási és szállítási mód adatai, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés ideje.

  Adatkezelés időtartama : A Felhasználó személyes adatait kizárólag a megkötött szerződés teljesítéséig, jogvita esetén a jogvita jogerős elbírálásáig tárolja a SDG - Könyvesbolt, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt. Ilyen kötelező adatkezelés például a kibocsátott számlák számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. §-a alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 8 évig, illetve az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell tárolni). A megrendeléstől való elállás esetén a fogyasztói igénnyel szembeni védekezéshez fűződő jogos érdek alapján, a megrendeléshez kapcsolódó személyes adatok az elállás közlésétől számított elévülési időtartamig megőrzésre kerülnek. A SDG - Könyvesbolt az 5.5. pontban részletezett adatokat a megrendeléstől számított szavatossági, illetve, ha a termékre/ szolgáltatásra jótállás vonatkozik, úgy a jótállási (garanciális) időn belül - a kettő közül a hosszabb időtartamig - minden esetben megőrzi annak érdekében, hogy eleget tudjon tenni a Felhasználó szavatossági/ jótállási igényének. A szavatossági és a jótállási időtartam a SDG - Könyvesbolt ÁSZF-jében található.

  A Felhasználó személyes adatainak – jogszabályi kötelezettség alapján – történő tárolásának és hatóságok részére történő továbbításának a jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. §-a biztosítja figyelemmel az Ektv. 13/A § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.

  A megrendelt termékekkel kapcsolatos jótállási (garanciális) és szavatossági igények kezelése során felmerülő adatkezelésekről a tájékoztató 5.5. pontjában található részletes információ.

  5.3. Kiszállítással összefüggő adatkezelés

   Ha a Felhasználó szerződést köt a SDG - Könyvesbolt gal, a SDG - Könyvesbolt a Felhasználó alábbi adatait logisztikai szolgáltatói részére továbbítja annak érdekében, hogy ki tudják szállítani a Felhasználó által megrendelt termékeket.

  Érintett : az a Felhasználó, illetve a Felhasználó által megjelölt egyéb címzett, akinek részére a SDG - Könyvesbolt a megrendelt terméket a megjelölt teljesítési helyre eljuttatja.

  Kezelt adatok köre : címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a küldemény csomagszáma, csomag értéke, a választott fizetési és szállítási mód adatai, beszedendő utánvét összege, számlázási név és cím, valamint a megadott címen tartózkodással összefüggésben a SDG - Könyvesbolt részére önkéntesen megadott további információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok (pl. kapucsengőn található eltérő név).

  Az adatkezelés célja : a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

  Az adatkezelés jogalapja : GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja; figyelemmel az Ektv. 13/A § (1)-(2) bekezdéseire.

  Adatkezelés időtartama : a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.

  Adatátadás, adatátadás címzettjei : házhozszállítás, Pick Pack pontos kiszállítás esetén a fenti adatokat a SDG - Könyvesbolt átadja a postai szolgáltató / futárszolgálat / szállító cég részére.

  Az adattovábbítás jogalapja egyetemes postai szolgáltató (a Magyar Posta Zrt.) igénybevétele esetén a GDPR 6. cikk (1) bek. e) pontja figyelemmel a Postatv. 6. § és 18. §-ára (az adatok kezelése szükséges az egyetemes postai szolgáltatás, mint közérdekű feladat végrehajtásához, amelyre a Magyar Posta Zrt. a Postatv. 6. § és 18. §-a alapján kijelölésre került), míg az egyetemes postai szolgáltatások körén kívüli postai szolgáltatás (a Magyar Posta Zrt.-n kívüli egyéb szolgáltató) igénybevétele esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adattovábbítás a SDG - Könyvesbolt és a postai szolgáltató jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ami abban nyilvánul meg, hogy e nélkül a szerződés teljesítése és igazolása nem lenne lehetséges a postai szolgáltatások teljesítésére előírt jogszabályi feltételek szerint).

  Amennyiben a Felhasználó által kiválasztott futárszolgálat a SDG - Könyvesbolt tevékenységi körén kívül eső okból nem képes a megrendelés leadásakor jelzett határidőben vagy a tőle elvárható minőségben kiszállítani a megrendelt terméket, úgy a SDG - Könyvesbolt a megfelelő időben történő szállítás érdekében másik szolgáltatónak adja át a kiszállítandó csomago(ka)t és továbbítja a kiszállítással kapcsolatban kezelt adatokat, amelyről a módosítás tényének és okának megjelölésével a kézbesítésről szóló e-mailtől elkülönülő, másik e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

  A postai szolgáltatók / futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik és adatkezelési szabályaik, amelyeket a Felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával elfogad.

   

  Postai, logisztikai szolgáltatók

  A Felhasználó személyes adatait a megrendelt termékeknek a teljesítési helyre továbbításához igénybe vett postai szolgáltatás esetén a postai szolgáltató a Postatv. rendelkezéseinek megfelelően (54. §.) adatkezelőként kezelheti, egyéb logisztikai szolgáltató esetén kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják a SDG - Könyvesbolt logisztikai szolgáltatói, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a logisztikai szolgáltatói számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

  5.4. Hírlevél-feliratkozás és küldés

  Hírlevél-feliratkozásra regisztrált Felhasználóknak bejelentkezés után az Adataim menüben, nem regisztrált Felhasználóknak a honlap alján található Hírlevél feliratkozás menüben  van lehetőségük.

  Amennyiben a Felhasználó megszakítja a vásárlási folyamatot és nem rendeli meg a kosarába helyezett terméket/ szolgáltatást, úgy a SDG - Könyvesbolt a rendelési folyamat megszakítását követő egy órán belül e-mailben emlékeztetőt küld a Felhasználó részére, amennyiben a kosárba helyezett termék/ szolgáltatás továbbra is elérhető a Webáruházban.

  Ha a Felhasználó hírlevél-küldésre regisztrált, az ilyen célból történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek a Felhasználó e-mail címére történő küldése céljából kerül sor abban az esetben, ha a Felhasználó hozzájárulását adta az adatkezeléshez. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz.

  Kezelt adatok köre : e-mail cím, név, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, ennek időpontja, korábbi vásárlásokból eredő tematika, használt átvételi mód; az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatok (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).

  Az adatkezelés célja : gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás a SDG - Könyvesbolt termékeivel, szolgáltatásaival összefüggő aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás A SDG - Könyvesbolt a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.

  Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja biztosítja összhangban az Ektv. tv. 13/A. § (4) bekezdésével és a Grt. 6. § (1) bek. a) pontjával.

  Adatkezelés időtartama: A Felhasználónak a hírlevél-küldéshez megadott személyes adatait kizárólag addig tárolja a SDG - Könyvesbolt, amíg a Felhasználó le nem iratkozik a hírlevélről. Leiratkozás esetén a SDG - Könyvesbolt további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. Ha a Felhasználó leiratkozik, a hírlevél küldéshez használt személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek.

  A hírlevelekről általánosságban többféleképpen is le lehet iratkozni: 1) a hírlevelet tartalmazó e-mailben lévő "leiratkozás" linkre kattintva, 2) az ügyfélszolgálattal a SDG - Könyvesbolt honlapján jelzett e-mailen vagy telefonszámon kapcsolatba lépve.

  5.5. Panaszkezelés , jótállási és szavatossági igények kezelése

  Érintett : Azon Felhasználó, aki a SDG - Könyvesbolt valamely boltjában személyesen, e-mailben ( sdgkonyvesbolt@gmail.com  ), vagy a https://sdgkonyvesbolt.unas.hu/ weboldal Ügyfélszolgálat menüjében elérhető kapcsolat-felvételi űrlapon a SDG - Könyvesbolt által nyújtott szolgáltatások/ termékek valamelyikével kapcsolatos panaszt, illetve jótállási vagy szavatossági igényt jelent be a SDG - Könyvesboltnak.

  Kezelt adatok köre : rendelésszám, a vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírásában a panasz kivizsgálásához szükséges adatok, a vásárló által önkéntesen megadott személyes adatok, a panaszjegyzőkönyvet felvevő és a panaszt benyújtó aláírása, a panasz kivizsgálása során felhasznált személyes adatok, valamint a panaszra adott válaszban szereplő személyes adatok.

  Az adatkezelés célja : a SDG - Könyvesbolt által nyújtott szolgáltatások valamelyikével kapcsolatos panaszkezelés, a jótállási és szavatossági igények kezelése során jegyzőkönyv felvétele, megőrzése, valamint a kijavításra vagy a szavatossági/ jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében átvett termékről átvételi elismervény kiállítása és megőrzése, javításra, cserére kerülő termék visszaszállítása a vásárlótól a SDG - Könyvesbolt raktárába, majd a cserélt/ javított termék ismételt kiszállítása.

  Az adatkezelés jogalapja : GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont; összhangban az Fgytv. 17/A. § (3)-(5) bekezdéseivel, illetve a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjával és (6) bekezdésével, valamint 6. § (1) bekezdés a) pontjával.

  Az adatkezelés időtartama : Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerinti 5 év a jegyzőkönyv felvételétől számítottan, továbbá a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján a fogyasztóvédelmi panaszról felvett jegyzőkönyvek vonatkozásában előírt, a jegyzőkönyv felvételétől számított három éves megőrzési idő.

  Adattovábbítás címzettje : a Magyar Posta Zrt. végzi a jótállási/ szavatossági igénybejelentéssel érintett termék visszaszállítását a SDG - Könyvesbolt részére, illetve a javított/ kicserélt termék kiszállítását a Felhasználó részére

  Az adattovábbítás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. e) pontja figyelemmel a Postatv. 6. § és 18. §-ára (az adatok kezelése szükséges az egyetemes postai szolgáltatás, mint közérdekű feladat végrehajtásához, amelyre a Magyar Posta Zrt. a Postatv. 6. § és 18. §-a alapján kijelölésre került).

  5.6. Kapcsolatfelvételi űrlap használata

  Ha szeretné felvenni a kapcsolatot SDG - Könyvesboltunkkal, erre a Weboldalunk Információk menüjében található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével van lehetősége. A kapcsolatfelvételi űrlapon válaszadás céljából személyes adatok (név, e-mail cím, telefonszám) megadására van szükség.

  Az űrlap használatával a Felhasználó a webáruház által nyújtott szolgáltatásokról általános tájékoztatást igényelhet, a megrendelt termékhez kapcsolódó, a Webáruház használatával, a SDG - Könyvesbolt hírleveleivel kapcsolatos nyilatkozatokat tehet.

  Érintett : az a Felhasználó, aki az űrlapot kitölti.

  Az általános tájékoztatás esetén az adatkezelés célja: a SDG - Könyvesbolt szolgáltatásaival kapcsolatos információ megadása.

  Az adatkezelés jogalapját - esettől függően - vásárló vagy leendő vásárló esetében az Ektv. 13/A. § (1) és (7) bekezdésével összhangban a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, egyéb esetekben a GDPR 6. cikk a) pontja biztosítja.

  Adatkezelés időtartama (űrlapon megadott személyes adatok tárolási ideje):

  • egyszeri információcsere esetén a SDG - Könyvesbolt az adatot haladéktalanul törli;
  • ha a megkeresés valamely a SDG - Könyvesbolt által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötés, vagy annak előkészítéséhez kapcsolódik, az adatkezelés időtartama az Ektv. 13/A. § (1) és (7) bekezdéseiben előírtak szerint alakul, figyelemmel a GDPR 6 cikk (1) cikk b) pontjában foglaltakra;
  • fogyasztói panasz esetén: a panaszjegyzőkönyv felvételétől számított öt év (Fogy.véd. tv. 17/A. § (7) bekezdés).
  6. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

  A megadott személyes adatok megismerésére jogosultak feladatkörükben a SDG - Könyvesbolt és a SDG - Könyvesbolt anyavállalatának, a Soli Deo Gloria Reformált Baptista Gyülekezet (1162 Budapest, Temesvári u. 33) munkavállalói, teljesítési segédei és közreműködői, kifejezetten ideértve az adatfeldolgozókat is, szakértői, illetőleg mindazok, akiket/ amelyeket a jelen Tájékoztató kifejezetten megnevez.

  7. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

  Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók, mint érintettek a SDG - Könyvesbolttól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, a SDG - Könyvesbolt címére (1162 Budapest, Temesvári u. 33.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az sdgkonyvesbolt@gmail.com  címre küldött e-mailben kérhetnek/ kérhetik.

  1. tájékoztatást a személyes adataik kezeléséről (hozzáférés joga),
  2. a személyes adataik helyesbítését, törlését,

  iii. a személyes adataik más adatkezelőhöz hordozását,

  1. az adatkezelés korlátozását,

  továbbá

  1. tiltakozhatnak az adatkezelés ellen,
  2. kezdeményezhetik, hogy az automatizált döntéshozatal hatálya rájuk ne terjedjen ki,

  iii. visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat.

  A Felhasználó halálát követő öt éven belül a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés, a korlátozás és a tiltakozás jogát a Felhasználó által életében megjelölt meghatalmazott gyakorolhatja. A meghatalmazott kijelölésére vonatkozó nyilatkozatot a Felhasználónak el kell juttatnia a SDG - Könyvesbolthoz. Meghatalmazott hiányában a helyesbítés és a tiltakozás jogát, valamint - ha az adatkezelés már a Felhasználó életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja a Felhasználó halálával megszűnt – a törlés és a korlátozás jogát a Felhasználó közeli hozzátartozója (a házastársa, egyenesági rokona, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülője, valamint testvére) gyakorolhatja. A SDG - Könyvesbolt az elhunyt Felhasználó jogait gyakorolni kívánó meghatalmazottat, illetve közeli hozzátartozót személyazonosságának, valamint a Felhasználó halálának és a halál időpontjának igazolására hívja fel. A halál tényének és időpontjának igazolására kizárólag halotti anyakönyvi kivonat, vagy a halát tényét megállapító bírósági határozat fogadható el: ezek hiányában a SDG - Könyvesbolt a meghatalmazott, illetve a közeli hozzátartozó kérelmét nem teljesíti.

  A levélben küldött tájékoztatás-kérést a SDG - Könyvesbolt akkor tekinti hitelesnek, illetve jogszerűnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

  E-mailben küldött tájékoztatáskérést a SDG - Könyvesbolt csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

  Amennyiben kétség merül fel a tájékoztatást kérő jogosultságát illetően, a SDG - Könyvesbolt a személyazonosságának igazolására kérheti fel a tájékoztatást kérőt. A SDG - Könyvesbolt a jogosultság ellenőrzéséhez ügytípusonként az alábbiak közül egy vagy két azonosító megadását kéri a tájékoztatást kérőtől:

  1) regisztrációval, rendeléssel kapcsolatban: regisztrált telefonszám, rendelésazonosító (beleértve a félbeszakadt rendelés azonosítóját is), felhasználói azonosító, rendelési adatok (pl. átvételi mód, szállítási cím, címzett telefonszáma, termék neve stb.), regisztrált e-mail cím;

  Az azonosításhoz használt személyes adatok kizárólag az azonosítás céljára és annak elvégzésének időtartamáig kerülnek felhasználásra.

  A hozzáférés joga

  A hozzáférés joga nem az adatokhoz, illetve az azokat tároló fizikai vagy IT rendszerekhez való közvetlen hozzáférés lehetőségét jelenti, hanem azt, hogy a Felhasználó kérelmére a SDG - Könyvesbolt tájékoztatást ad részére arról, hogy kezeli-e személyes adatát; ha igen,

  1) milyen célból kezeli az adatokat,

  2) kiknek továbbítja őket,

  3) mennyi ideig tárolja az adatokat (ha a tárolási idő nem határozható meg előzetesen, akkor a tárolási idő meghatározásának szempontjairól),

  4) milyen forrásból jutott hozzá az adatokhoz (ha nem közvetlenül a munkavállalótól gyűjtötte őket), történik-e automatizált döntéshozatal (beleértve a profilalkotást is), mi annak a logikája, valamint arról, hogy az automatizált döntéshozatal milyen jelentőséggel bír és a Felhasználóra nézve milyen várható következményekkel jár,

  5) az adatokat továbbítják-e harmadik országba (az Európai Unió tagállamain, valamint az Európai Gazdasági Térség tagállamain [Izland, Norvégia és Liechtenstein] kívüli országokba) vagy nemzetközi szervezet részére; ha igen, milyen garanciák mellett.

  A Felhasználó tájékoztatását a SDG - Könyvesbolt csak az GDPR-ban és az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadását indokolhatja,

  1) ha a Felhasználó jelen fejezetben nevesített jogait (tájékoztatás, helyesbítés, törlés) az állam külső és belső biztonsága (például a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága) érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából (beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is), továbbá a Felhasználó vagy mások jogainak védelme érdekében törvény korlátozza, valamint

  2) ha a tájékoztatási kérelmet benyújtó a Felhasználótól különböző személy és nem igazolja a kérelem előterjesztésére vonatkozó jogosultságát.

  A tájékoztatás megtagadása esetén a SDG - Könyvesbolt írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására milyen indok alapján került sor.

  A SDG - Könyvesbolt a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, a Felhasználó erre irányuló kifejezett kérelmére írásban adja meg a kért tájékoztatást.

  A SDG - Könyvesbolt a kezelt adatok másolatát első alkalommal ingyenesen, azt követően a másolatkészítéssel járó költségek megtérítése ellenében teszi elérhetővé az érintett számára.

   

   

  A személyes adatok helyesbítése, törlése

  Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a SDG - Könyvesbolt rendelkezésére áll, a személyes adatot a SDG - Könyvesbolt helyesbíti; egyéb esetekben a helyesbítésre a Felhasználó kérése alapján, a helyes adat megadását követően kerülhet sor.

  A személyes adatot törölni kell, ha

  1) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely cél elérése érdekében azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

  2) a Felhasználó visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását,

  3) a Felhasználó tiltakozik a jogos érdeken – mint adatkezelési jogalapon – alapuló adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen,

  4) az adatok kezelése jogellenes, jogszabályba ütköző módon történik,

  5) a személyes adatokat a SDG - Könyvesboltra alkalmazandó, az Európai Unió vagy Magyarország joga által előírt jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell,

  6) azt bíróság vagy a felügyeleti hatóság elrendelte.

  Ha a SDG - Könyvesbolt nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket arról, hogy a Felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  A SDG - Könyvesbolt megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

  A SDG - Könyvesbolt a helyesbítésről és törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

   

  Az adathordozhatósághoz való jog

  A Felhasználó kezdeményezheti a SDG - Könyvesboltnál a rá vonatkozó személyes adatok tagolt, széles körben használt, (számító)géppel olvasható formátumban (pl. excel fájlban) történő rendelkezésre bocsátását, továbbá jogosult arra, hogy a SDG - Könyvesbolt ezeket az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsa feltéve, ha

  1) az adatkezelés automatizált módon történik és

  2) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél, vagy az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően a Felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

   

  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  A SDG - Könyvesbolt az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén az adatkezelés módját vagy időtartamát illetően korlátozza a Felhasználó személyes adatainak kezelését:

  1) a Felhasználó vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a SDG - Könyvesbolt ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

  2) az adatkezelés jogellenessége esetén a Felhasználó adatai törlése helyett csupán azok időbeli vagy módbeli felhasználásának korlátozását kéri a SDG - Könyvesbolttól,

  3) a SDG - Könyvesboltnak már nincs szüksége a személyes adatokra, azonban a Felhasználó jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez igényli azok rendelkezésre bocsátását a SDG - Könyvesbolttól,

  4) a Felhasználó tiltakozott a SDG - Könyvesbolt vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelést megalapozó jogos érdek elsőbbséget élvez-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

  Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tároláson túlmenően csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve Magyarország fontos közérdekéből lehet kezelni.

  A SDG - Könyvesbolt a korlátozás feloldása előtt tájékoztatja a korlátozást kezdeményező érintettet.

   

  Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

  A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  1) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a SDG - Könyvesbolt vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (az egyes adatkezelések jogalapjai részletesen az 5. pont alatt kerültek kifejtésre), kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, illetve, ha a személyes adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges,

  2) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljára történik.

  A SDG - Könyvesbolt a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

  Ha a SDG - Könyvesbolt a Felhasználó tiltakozását megalapozottnak találja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

   

  Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos érintetti jogok

  A tájékoztató 5. fejezete nyújt információkat arról, hogy a SDG - Könyvesbolt alkalmaz-e, ha igen, mely esetekben emberi beavatkozás nélküli döntéshozatalt. Amennyiben erre sor kerül, az automatizált döntésre az alábbiak vonatkoznak.

  A Felhasználó kezdeményezheti a SDG - Könyvesboltnál, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen (beleértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt jelentős mértékben érintené, kivéve abban az esetben, ha az automatizált döntés

  1) a Felhasználó és a SDG - Könyvesbolt közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,

  2) meghozatalát a SDG - Könyvesboltra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely a Felhasználó jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít,

  3) a Felhasználónak az előzetes tájékoztatás ismeretében tett, kifejezetten hozzájárulásán alapul

  azzal, hogy az 1) és a 3) pont szerinti esetben a SDG - Könyvesbolt a Felhasználó részére biztosítja a döntéssel szembeni kifogás lehetőségét, valamint azt, hogy emberi beavatkozást (például az automatizált döntés eredményének utólagos felülvizsgálatát) kezdeményezzen.

  A SDG - Könyvesbolt a Felhasználó különleges adatai esetében kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásának birtokában vagy akkor alkalmaz automatizált döntéshozatalt, ha az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, illetve azt uniós jog vagy Magyarország joga írja elő.

   

  A hozzájárulás visszavonásához való jog

  Amennyiben a személyes adatok – beleértve a különleges adatokat is – kezelése a Felhasználó hozzájárulásán alapul, a Felhasználó a SDG - Könyvesbolt címére (1162 Budapest, Temesvári u. 33.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a sdgkonyvesbolt@gmail.com címre küldött e-mailben jelzett nyilatkozat útján bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, melynek következtében a SDG - Könyvesbolt nem kezeli tovább a személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt megkezdett adatkezelés jogszerűségét.

  A SDG - Könyvesbolt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozás, tiltakozás, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos kérelme nyomán hozott intézkedésekről. A kérelem összetettségét és a kérelmek számát figyelembe véve a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről a SDG - Könyvesbolt a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg a SDG - Könyvesbolt, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

  A kérelmezői minőségre vonatkozó megalapozott kétség esetén a SDG - Könyvesbolt jogosult a kérelmezőt személyazonosságának igazolására felhívni. A személyazonosság igazolásához kizárólag a SDG - Könyvesbolt által ismert személyes adatok kérhetők el. A SDG - Könyvesbolt válaszában részletesen kifejti a kérelem elutasítását alátámasztó ténybeli és jogi indokokat.

   

  A jelen 7. pontban részletezett tájékoztatásért és/ vagy intézkedések megtételéért a SDG - Könyvesbolt csak abban az esetben számíthat fel észszerű díjat vagy tagadhatja meg a tájékoztatást, illetve az intézkedés megtételét, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó.

  Ha a Felhasználó nem ért egyet a SDG - Könyvesbolt döntésével, bírósághoz fordulhat: eldöntheti, hogy lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (a törvényszékek felsorolása: http://birosag.hu/torvenyszekek ) nyújtja-e be keresetét.

  A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék megkereshető a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

  Ha a Felhasználó sérelmezi, ahogyan a SDG - Könyvesbolt az adatait kezeli, javasoljuk, hogy először az a SDG - Könyvesboltot keresse meg. Megkeresését minden esetben körültekintően kivizsgáljuk.

  Amennyiben a Felhasználó elégedetlen a panaszkivizsgálás eredményével, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jelezheti észrevételeit az alábbi elérhetőségeken:

  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  8. Az Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépése, módosítása

  Jelen Tájékoztató 2021. március 1. napjával lép hatályba. A SDG - Könyvesbolt a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt (eseti) adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást.

  A SDG - Könyvesbolt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

  Az Adatkezelési Tájékoztató módosítását követően arról valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, a módosítás hatályba lépését követő első belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

   

  Jelenleg hatályos: 2021. március 1-től